Vision

Norisol ska vara kundens första val i Norden

 

Målsättning

Norisol tillhandahåller, genom hållbara och konkurrenskraftiga lösningar, kvalitet till sina kunder inom segmenten; energi, marina, industri och byggnation

 

För att uppnå vår vision samt vår målsättning arbetar vi efter följande värdegrunder:

 Vi fokuserar på kunden
 Vi prioriterar hälsa, miljö och säkerhet
 Vi besitter kompetens, engagemang och flexibilitet
 Vi levererar kvalitet