Våra kunder är segmenterad ur ett strategiskt syfte, vilket visar den riktning som vi vill driva försäljningen , säkerställa bättre resultat och framtida tillväxt.

Energi

 • Petrokemiska industrin ( raffinaderier )
 • Olje- och gasindustrin ( Off- och onshoreprojekter och olje- och gasutvinning )
 • Power Plants

Marina

 • Varven
 • Rederier

Industri

 • Maten ( slakterier, mejerier, bryggerier , etc. )
 • Medicin
 • Annan indiustri

Konstruktion

 • VVS och ventialtionsfirmaer
 • Totalentreprenörer
 • Smith och Pipe (svetsning och rostfritt)
 • Byggare (airport , järnvägs ombord , väghållare , etc.)
 • Sjukhus och off . Installationer .