asbestos

Asbest var tidigare ett speciellt isoleringsmaterial som tillämpades vid isolering, men idag är det förbjudet att använda på grund av dess skadliga effekter på hälsa.

Norisol tillämpar de mest optimala säkerhetsåtgärderna vid asbestsanering samtidigt som arbetet utförs med så minimala störningar som möjligt på den övriga arbetsplatsen. Vi har expertis inom området och specialutbildad personal som krävs vid asbestsanering.

Norisol har under flera års tid arbetat med asbestrekonstruktion där vi har kunnat utveckla våra egna tekniska hjälpmedel och metoder. Detta inkluderar kraftfulla sugaggregat och övertäckningskonstruktioner för att kunna säkerställa säkerhet. Våra moderna och flexibla arbetsmetoder visar på att vi alltid strävar efter bästa möjliga lösningsmodell.