Vi har lång erfarenhet med brandisolering. Det gäller allt från traditionell brandisolering av byggnader, stålkonstruktioner och offshore-konstruktioner för särskilt komplicerade brandtekniska lösningar t.ex. raffinaderier där särskilda krav som måste uppfyllas.

Vi dimensionerar isoleringen och material individuellt så att kraven uppfylls på det mest kostnadseffektiva sättet.