Vår huvudsakliga arbetsområde är värmeisolering industrin. Värmeisolering isolering av processystem, rörledningar, kanaler, fartyg och värmeväxlare.

Vi beräknar och dimensionerar isoleringen och material för varje jobb, så att våra kunders krav är uppfyllda utan överdimensionering och slöseri med resurser.

Vi har många års erfarenhet , och det ger oss en omfattande know -how, som är baserad på produktutveckling, metoder och material.