insulation-cold

Norisol planerar, tillverkar och installerar ett stort utbud av ljudisoleringsprodukter. Vi har stor erfarenhet i rollen som industrientreprenör inom områden som akustik, bullerdämpning och vibration.

Kombinationen av praktisk erfarenhet och fördjupad teoretisk kunskap lägger grunden för bästa möjliga lösningar.

Vi är a jour med dagens teknik och besitter kunskap inom internationella regler, normer och standarder. I samband med ljudisolering och ljuddämpning har vi möjligheten att erbjuda teknisk rådgivning och support för:

 Planering av ljudisolering
 Agera kontakt till relevanta myndigheter
 Mätningar