education

Våra viktigaste resurser är våra specialutbildade medarbetare som vi hålla uppdaterade med relevanta kurser. Med tvärvetenskaplig utbildning av våra medarbetare har vi möjlighet att rationalisera projektledning, öka flexibiliteten och minimera kostnaderna för våra kunder.

Naturligtvis ser vi till att vår personal har tillgång till de mest moderna verktyg och har den senaste tekniken till sitt förfogande för att utföra de jobb på bästa möjliga sätt.

Det finns olika möjligheter för att få praktik på Norisol. Förfrågningar rörande praktisk utbildning kan skickas till: education@norisol.com.