Nya investerare och utnämning av ny Landdirektör/COO för Norisol Sverige

Investeringsgruppen bestående av Per Christensen (före detta partner i Axcel), Birgit W. Nørgaard, Jan Lythcke-Jørgensen och Knut Akselvoll. Per Christensen blir en storägare i Norisol genom sitt familjeägda investmentbolag MS2 Invest.

Det är med stor glädje att samtidigt med ägarskiftet utse Richard Thomsen till ny Landdirektör i Sverige pr. 1.9. 2018.

Richard har i perioden som Regionchef Nord visat att han har rätt kompetenser för positionen. Med sin erfarenhet inom förändringsarbete så kommer Richard att fokusera på att stärka Norisol´s lönsamhet och position på marknaden. Richard kommer fortsatt att bära ansvaret som Regionchef Nord.

Jag ser mycket fram emot ett fortsatt gott samarbete med Richard.

Med vänlig hälsning ​

Carsten Hoeck, CEO/VD Sverige