Tillsättning av tillförordnad landchef Sverige

 

 

Anders Olausson tillförordnas d.d. som Landchef för NS Norisol Sverige AB.

 

NS Norisol Sverige AB och VD Bernt Mårtensson har efter dialog kommit överens om att avsluta samarbetet. Bernt slutar sin anställning den 24. november 2016 och kommer att stå till vår tjänst under uppsägningstiden, men kommer inte att finnas på kontoret efter d.d.

 

Anders Olausson tillförordnas d.d. som Landchef för NS Norisol Sverige AB och Carsten Hoeck kommer att fungera som VD.

 

Anders kommer från positionen som Regionschef i Norisol Syd, där han varit anställd sedan december 2014. Anders har även tidigare arbetat som Regionchef i Norisol Syd samt Försäljningschef Norisol Sverige under perioden 2010-2014.

 

Norisols styrelse har antagit en ny strategi och handlingsplan som fokuserar på förutsägbarhet, lönsamhet och bättre riskstyrning. Anders kommer tillsammans med ledningsgruppen att stå i spetsen för genomförandet av denna nya strategi.

 

Anders kommer att vara en stark och affärsorienterad ledare, som styrelsen och koncernledningen ser fram emot att samarbeta med.

 

Tillsättning av tillförordnad landchef Sverige